pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Politika sektora telekomunikacija

(''Službeni glasnik BiH'', broj 8/09)

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka a) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03 i 75/06) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 69. sjednici, održanoj 18. decembra 2008. godine, donijelo je

ODLUKU

O POLITICI SEKTORA TELEKOMUNIKACIJA BOSNE I HERCEGOVIINE ZA PERIOD
2008. - 2012. GODINE

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2017. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional