Misija

Regulatorna agencija za komunikacije je u potpunosti nezavisna prilikom donošenja odluka. Agencija obavlja svoj rad na državnom nivou i u skladu sa opštim principima legalnosti, objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Regulatorna agencija za komunikacije:

Izdaje dozvole za područja emitovanja i telekomunikacija na otvoren i pravedan način, te unapređuje najviše nivoe profesionalizma i poslovne održivosti zajednica operatora telekomunikacija i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini.

Ohrabruje uspostavljanje konkurentnog sektora komunikacija orijentisanog ka tržištu, radi dobrobiti svih građana Bosne i Hercegovine.

Stimuliše stvaranje uslova za kontinuitetan razvoj medijskih sloboda, te na taj način pomaže u uspostavi građanskog društva.

Podržava učešće građana u doprinosu promociji profesionalnog i odgovornog medijskog sektora.

Štiti interese svih korisnika i operatora telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini, u smislu nediskriminatorskog pristupa, kvaliteta i cijena usluga.

Podržava uvođenje novih tehnologija i usluga u skladu sa potrebama korisnika.

Promoviše razvoj informacionog društva u Bosni i Hercegovini.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2015. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional