pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Pregled povreda i odgovarajućih kazni koje izriče RAK

Na osnovu člana 46. stav 3.d) Zakona o komunikacijama («Službeni glasnik BiH», broj 31/03 i 75/06) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Regulatorne agencije za komunikacije, na 80. sjednici održanoj 19.03.2009. godine, usvojilo je:

PREGLED
POVREDA I ODGOVARAJUĆIH KAZNI
KOJE IZRIČE REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2017. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional