pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Mirza Milišić

Mirza Milišić je rođen 1982. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2006. godine zaposlen je kao saradnik uzvanju asistenta u stalnom radnom odnosu na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Bio je sekretar i član organizacionog odbora VII. i VIII. međunarodnog simpozija o telekomunikacijama „BIHTEL 2008“ i „BIHTEL 2010“,  kao i član organizacionog odbora 18. Međunarodne konferencije IWSSIP 2011. Milišić se aktivno bavi naučnom djelatnošću. Autor je i koautor brojnih stručnih radova koji su objavljeni nadomaćim i međunarodnim konferencijama i naučnim skupovima. Jedan rad objavio je u indeksiranom međunarodnom časopisu.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2017. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional