pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Dozvole za korištenje opsega radio frekvencija

Dozvole za korištenje opsega radio frekvencija koja sadrži:

-  podatke o korisniku;

-  podatke o dodijeljenim radio frekvencijama;

-  raspodjelu radio frekvencija po radiofrekvencijskim kanalima;

-  podatke o načinu i uslovima korištenja radio frekvencija;

-  podatke o plaćanju naknada za upotrebu radio frekvencija;

-  obavezu, način i rokove izvještavanja o upotrebi radio frekvencija, izgradnji i izmjenama mreže;

-  period važenja dozvole;

-  uslove prestanka važenja dozvole.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional