pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Plamenko Čustović

Plamenko Čustović je stručnjak za građansko i privredno pravo i advokat sa višedecenijskom advokatskom praksom. Godine 1974. magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 1976. godine položio je pravosudni ispit. U bogatoj profesionalnoj karijeri, Čustović je obavljao značajne državne funkcije, kao što je mjesto člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Bio je i zamjenik i vršilac dužnosti državnog tužioca, kojom prilikom je zastupao Bosnu i Hercegovinu u sudskim postupcima na domaćim i međunarodnim sudovima. Kao član vladinog ekspertnog tima, učestvovao je u izradi određenog broja zakona, državnih ugovora i ostalih pravnih dokumenata. U advokatskoj praksi, u okviru svoje privatne advokatske kancelarije, bavio se važnim i složenim sudskim procesima i privatizacijama velikih firmi u Bosni i Hercegovini, a radio je i kao pravni konsultant za brojne međunarodne organizacije i kompanije (Svjetska banka, USAID, IFC, Price Waterhouse, itd.) U periodu od 1994. do 1996. godine radio je kao predavač iz oblasti građanskog prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U okviru naučne djelatnosti, publikovao je veliki broj stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i žurnalima iz oblasti prava.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional