pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Nino Ćorić

Nino Ćorić je rođen 1969. godine  Ljubuškom, BiH. Docent je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2012. docent je i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Obnašao je funkciju savjetnika u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, bio je član Vijeća Agencije za poštanski promet BiH, član uprave za razvoj sistema i marketing u HP Mostar, a od 2000. do 2003. godine bio je načelnik Sektor za marketing i međunarodne odnose HPT Mostar, gdje je nastavio profesionalni angažman započet u Direkciji TK/Direkcija pošta HPT Mostar, gdje je radio kao specijalista/viši specijalista.

Autor je i koautor desetak naučnih i stručnih radova. Sudjelovao je u većem broju naučnih i stručnih skupova, kongresa, konferencija i projekata u zemlji i inozemstvu, gdje je bio članom njihovih organizacijskih i naučnih odbora.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional