pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Pravila

Pravilo 80/2016 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije („Službeni glasnik BiH“ broj 95/16 od 27.12.2016. godine)

Pravilo 73/2014 o obavljanju djelatnosti pružaoca javnih mobilnih telefonskih usluga („Službeni glasnik BiH“ broj 68/14 od 01.09.2014. godine)

Pravilo 71/2013 o Registru korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije
(„Službeni glasnik BiH“ broj 103/13 od 30.12.2013. godine)

Pravilo 70/2013 o naknadama za dozvole za korištenje telefonske numeracije
(„Službeni glasnik BiH“ broj: 71/13 od 16.09.2013. godine) - Pravilo je prestalo da važi sa 01.01.2017.

Pravilo 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima
(„Službeni glasnik BiH“ broj: 28/13 od 15.04.2013. godine)

Pravilo 68/2013 o obavljanju djelatnosti davaoca fiksnih javnih telefonskih usluga
(„Službeni glasnik BiH“ broj: 17/13 od 05.03.2013. godine)

  • Pravilo o izmjeni Pravila 68/2013 o obavljanju djelatnosti davaoca fiksnih javnih telefonskih usluga („Službeni glasnik BiH“ broj 52/17 od 21.07.2017. godine)

Pravilo 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“ broj 94/12 od 26.11.2012. godine)

Pravilo 66/2012 o obavljanju djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža
(Službeni glasnik BiH br. 85/12 od 29.10.2012. godine)

Pravilo 62/2012 o prenosivosti telefonskih brojeva
(„Službeni glasnik BiH“ broj 47/12 od 18.06.2012. godine)

Pravilo 61/2012 o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/12 od 14.05.2012. godine)

Pravilo 60/2012 o obavljanju djelatnosti davaoca pristupa Internetu
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/12 od 14.05.2012. godine)

Pravilo 54/2011 o analizi tržišta elektronskih komunikacija
(„Službeni glasnik BiH“ broj 85/11 od 25.10.2011. godine)

Pravilo 53/2011 o naknadama za pružanje javnih mobilnih telefonskih usluga
(„Službeni glasnik BiH“ broj 85/11 od 25.10.2011. godine) - Pravilo je prestalo da važi sa 01.01.2017.

Pravilo 51/2010 o interkonekciji
(„Službeni glasnik BiH“ broj 109/10 od 29.12.2010. godine)

Pravilo 39/2008 Upravljanje planom brojeva za telefonske usluge u BiH
(„Službeni glasnik BiH“ broj 105/08 od 31.12.2008. godine)

Pravilo 38/2008 Plan brojeva za telefonske usluge u BiH
(„Službeni glasnik BiH“ broj 105/08 od 31.12.2008. godine)

Pravilo 35/2008 o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji
(„Službeni glasnik BiH“ broj 54/08 od 07.07.2008. godine)

Pravilo 20/2003 o utvrđivanju graničnih cijena iznajmljenih linija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 41/03 od 2003. godine)

Pravilo 18/2003 o visini naknada za dozvolu za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga („Službeni glasnik BiH“ broj 27/03 od 05.09.2003. godine) - Pravilo je prestalo da važi sa 01.01.2017.

Pravilo 15/2002 o visini naknade za dozvolu za mrežnog operatera
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/02 od 07.12.2002. godine) - Pravilo je prestalo da važi sa 01.01.2017.

Pravilo 14/2002 o visini naknade za dozvole za pružanje Internet usluga
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/02 od 07.12.2002. godine) - Pravilo je prestalo da važi sa 01.01.2017.

Pravilo 13/2002 o visini naknade za dozvolu za operatera javne fiksne telefonije
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/02 od 07.12.2002. godine) - Pravilo je prestalo da važi sa 01.01.2017.

Pravilo 12/2001 o tehničkim zahtjevima za radio i telekomunikacijsku opremu u javnim telekomunikacijskim mrežama
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/02 od 07.12.2002. godine)

Pravilo 07/2001 Principi pristupa i korištenja iznajmljenih linija
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/02 od 07.12.2002. godine)

Pravilo 05/2001 Naknade za dozvole za operatore mobilnih telekomunikacija
(„Službeni glasnik BiH“ broj 36/02 od 07.12.2002. godine) - Pravilo je prestalo da važi sa 01.01.2017.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional