pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Instrukcije

Instrukcija o postupanju kod produženja važenja dozvola za korištenje blokova telefonskih brojeva pojedinačnih negeografskih brojeva kratkih brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju („Službeni glasnik BiH“ broj 9/14 od 04.02.2014. godine)

Instrukcija o načinu podnošenja zahtjeva i obrascima dozvola za korištenje pojedinačnih negeografskih/kratkih brojeva, blokova brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju („Službeni glasnik BiH“ broj 85/13 od 04.11.2013. godine)

Instrukcija o metodologiji ispitivanja kvaliteta javnih telekomunikacijskih usluga u fiksnim telekomunikacijskim mrežama
(„Službeni glasnik BiH“ broj 25/11 od 04.04.2011. godine)

Instrukcija o formatu, strukturi i načinu dodjele predbrojeva za usmjeravanje poziva koji se koriste za uslugu prenosivosti telefonskih brojeva
(„Službeni glasnik BiH“ broj 62/10 od 02.08.2010. godine)

Instrukcija o dodjeli telefonske numeracije i načinu naknade za usluge "telefonska kartica" („Službeni glasnik BiH“ broj 67/09 od 25.08.2009. godine)

Instrukcija o primjeni člana 24. Pravila - Upravljanje planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“ broj 67/09 od 25.08.2009. godine)

Instrukcija o statusu kratkih brojeva sa pristupnim kodom 116 za potrebe servisa od posebnog društvenog značaja
(„Službeni glasnik BiH“ broj 91/09 od 23.11.2009. godine)

Instrukcija o obaveznoj primjeni povoljnijih cijena za pristup Internetu
(„Službeni glasnik BiH“ broj 82/05 od 28.11.2005. godine)

Instrukcija o uslugama i aktivnostima za koje je potrebna dozvola Regulatorne agencije za komunikacije
(„Službeni glasnik BiH“ broj 05/05 od 07.02.2005. godine)

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional