pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Odluke

Odluka o utvrđivanju maksimalnih cijena za usluge rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama („Službeni glasnik BiH“ broj 52/15 od 30.06.2015. godine)

Odluka Vijeća ministara BiH o dozvolama za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme („Službeni glasnik BiH“ broj 21/09 od 17.03.2009. godine)

Odluka Vijeća ministara BiH o politici sektora telekomunikacija BiH za period od 2008 -2012. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 08/09 od 02.02.2009. godine)

Odluka o dodjeli dodatnog odredišnog koda 066 (066 XXX XXX) za korištenje u mobilnoj GSM mreži Telekomunikacije RS, AD Banja Luka
(„Službeni glasnik BiH“ broj 68/07 od 11.09.2007. godine)

Odluka o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između GSM operatera u BiH
(„Službeni glasnik BiH“ broj 46/07 od 18.06.2007. godine)

Odluka o mjerenju kvaliteta GSM usluga u vezi sa članom 8. Dozvole za pružanje GSM usluga
(„Službeni glasnik BiH“ broj 46/07 od 18.06.2007. godine)

Odluka Vijeća ministara BiH o posebnim obavezama pravnih i fizičkih lica koja pružaju telekomunikacijske usluge, administriraju telekomunikacijske mreže i vrše telekomunikacijske djelatnosti , u pogledu obezbjeđenja i održavanja kapaciteta koji će omogućiti ovlaštenim agencijama da vrše zakonito presretanje telekomunikacija, kao i kapaciteta za čuvanje i obezbjeđivanje telekomunikacijskih podataka.
(„Službeni glasnik BiH“ broj 104/06 od 29.12.2006. godine)

  • Odluka Vijeća ministara BiH o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim obavezama pravnih i fizičkih lica koja pružaju telekomunikacijske usluge, administriraju telekomunikacijske mreže i vrše telekomunikacijske djelatnosti, u pogledu obezbjeđenja i održavanja kapaciteta koji će omogućiti ovlaštenim agencijama da vrše zakonito presretanje telekomunikacija, kao i kapaciteta za čuvanje i obezbjeđivanje telekomunikacijskih podataka.
    („Službeni glasnik BiH“ broj 58/07 od 06.08.2007. godine)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila 20/2003 o utvrđivanju graničnih cijena iznajmljenih linija u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 85/05)

Odluka o dodjeli dodatnog odredišnog koda 062 (062 xxx xxx) za korištenje u mobilnoj GSM mreži BH Telecom d.d. Sarajevo („Službeni glasnik BiH“ broj 18/05 od 04.04.2005. godine)

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional