Javne konsultacije

2017
Maj
5
PRAVILO o izmjeni Pravila 68/2013 o obavljanju djelatnosti davaoca fiksnih javnih telefonskih usluga - NACRT

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) otvara postupak javnih konsultacija na Nacrt Pravila o izmjeni Pravila 68/2013 o obavljanju djelatnosti davaoca fiksnih javnih telefonskih usluga (Nacrt Pravila).

Nacrt Pravila usvojen je na 31. sjednici Vijeća Agencije održanoj 25.4.2017. godine i donosi se u cilju praćenja razvoja tržišta elektronskih komunikacija i usluga kao i regulatorske prakse u okruženju i EU.

Vaše komentare, primjedbe i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 19.05.2017. godine,  i to poštom ili faksom na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Oblast telekomunikacija,  Mehmeda Spahe broj 1,  71 000  Sarajevo,  fax: (033) 713-080.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional