Javne konsultacije

2017
Dec
21
Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) pokreće javne konsultacije na nacrte sljedećih pravila iz oblasti radiokomunikacija

U skladu sa zaključcima 35. sjednice Vijeća Agencije održane 14. 12. 2017. godine, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) pokreće javne konsultacije na nacrte sljedećih pravila iz oblasti radiokomunikacija:

  • Pravilo o Planu namjene i korištenju radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini: Pravilo predstavlja skup normi kojim se generalno definiše namjena i korištenje frekvencija za sve radiofrekvencijske opsege u Bosni i Hercegovini. Nacrt objedinjava revidirani dokument ranijeg Plana namjene frekvencija (RAK Pravilo 49/2009) usklađen sa zaključcima Svjetske radio konferencije WRC-15 Međunarodne unije za telekomunikacije - ITU, ITU Radio pravilnika ITU RR 2016 te Zajedničke evropske tabele namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra ECA iz 2017. godine.
  • Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 800 MHz za MFCN
  • Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 2600 MHz za MFCN

Pravilima se propisuje način korištenja radiofrekvencijskog opsega 800 MHz (790 – 862 MHz) i opsega 2600 MHz (2500  ̶ 2690 MHz) za mobilne/fiksne komunikacijske mreže (MFCN) u Bosni i Hercegovini na tehnološki neutralnoj osnovi. Uz raspored i veličinu blokova koji se dodjeljuju mobilnim operaterima (nosiocima dozvola za GSM i UMTS), pravila definišu osnovne tehničke zahtjeve i ograničenja za implementaciju MFCN/LTE sistema.

  • Pravilo o korištenju radiofrekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN: Pravilo propisuje način korištenja radiofrekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za mobilne/fiksne komunikacijske mreže (MFCN) u Bosni i Hercegovini na tehnološki neutralnoj osnovi. Pravilo je usvojeno u 2014. godini i njegove izmjene i dopune su planirane u formi novog pravila koje je prošlo prvi krug javnih konsultacija a primjedbe većine učesnika rasprave odnosile su se na definisanu fiksnu veličinu blokova. Agencija je prihvatila sugestije iz rasprave i definisala referentni frekvencijski raspored bez prejudiciranja veličine blokova. Učesnici javnog poziva za dodjelu blokova moći će se natjecati za proizvoljnu veličinu bloka baziranu na referentnim podblokovima. Pravilo se upućuje u drugi krug javnih konsultacija.

Vaše komentare na nacrte pravila možete dostaviti dopisom, faksom ili elektronskom poštom na sljedeću adresu:

Regulatorna agencija za komunikacije

Mehmeda Spahe 1

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Fax: 033 713 080

Email: info@rak.ba

 

najkasnije do 31. 01. 2018. godine sa naznakom: „Za javne konsultacije: Pravilo - Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini

 

najkasnije do 15. 01. 2018. godine sa naznakom: „Za javne konsultacije: Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 800 MHz za MFCN, Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 2600 MHz za MFCN, Pravilo o korištenju radiofrekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN“

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional