pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Telekomunikacije

Područje telekomunikacija obavlja poslove Agencije iz oblasti telekomunikacija u skladu sa zakonom, i nadležan je za slijedeće:

 • Realizaciju svih obaveza Agencije određenih Odlukom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o uspostavi Regulatorne agencije za komunikacije, Zakona o telekomunikacijama i drugim pravnim aktima vezanim za polje telekomunikacija;
 • Pružanje stručne pomoći generalnom direktoru koja mu omogućava da ostvarni globalni cilj Regulatorne agencije za komunikacije;
 • Osigurava da se međunarodne telekomunikacijske usluge pružaju u skladu sa uslovima dozvola koje izdaje Agencija;
 • Uspostavlja uslove i kreira definicije koje su sadržane u dozvolama za operatore i pružaoce usluga;
 • Nadgleda pružanje telekomunikacijskih usluga u skladu sa propisanim dozvolama izdatim od strane Agencije;
 • Izrađuje neophodne dokumenate koji regulišu polje telekomunikacijskih usluga i mreža;
 • Priprema pojedinačna pravila i odluke za uspješno međupovezivanje i međuoperativnost opreme u telekomunikacijskim mrežama;
 • Sarađuje sa svim operatorima telekomunikacija koji posjeduju dozvolu Agencije;
 • Kreira Plan brojeva za telefonske usluge i nadgleda sprovođenja istog, što osigurava jednostavnu i sveobuhvatnu upotrebu svih mogućnosti koje postoje u evropskim zemljama;
 • Nadgleda i podržava proces deregulacije, privatizacije i liberalizacije, kao i uvođenje konkurencije u tržište telekomunikacija;
 • Nadgleda stanje tarifiranja telekomunikacijskih usluga na tržištu, te poduzima neophodne mjere kada je to potrebno;
 • Osigurava da svaka osoba u Bosni i Hercegovini ima pristup bilo kojem telefonskom imeniku koji je izdao operator telekomunikacija, na razumnoj komercijalnoj osnovi;
 • Sarađuje sa Vijećem ministara i entitetskim ministarstvima nadležnim za telekomunikacije u vezi sa pitanjima sektora za telekomunikacije;
 • Predstavlja interese Bosne i Hercegovine u polju telekomunikacija.
Nazad Nazad  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional