pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Upravljanje radio spektrom

Područje upravljanja radiofrekvencijskim spektrom je uspostavljeno da bi sprovodilo funkcije Agencije u upravljanju radiofrekvencijskim spektrom, što obuhvata:

 • Realizaciju svih obaveza Agencije definisanih Zakonom o komunikacijama BiH i drugim dokumentima koji se odnose na oblast radiokomunikacija;
 • Dodjeljivanje, planiranje i koordinaciju korištenja radio spektra;
 • Održavanje i objavljivanje Plana namjene i Plana korištenja radiofrekvencijskih opsega za Bosnu i Hercegovinu;
 • Uspostavljanje i održavanje baze podataka o frekvencijama;
 • Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u skladu sa međunarodnim sporazumima;
 • Pripremu svih potrebnih dokumenata u oblasti upravljanja radiofrekvencijskim spektrom;
 • Nadgledanje korištenja radiofrekvencija, sprječavanje štetnih smetnji na međuentitetskom ili međunarodnom nivou i izrada regulative za kontrolu radioopreme;
 • Izdavanje dozvola i odobrenja za sve korisnike radio frekvencija, a za radio i TV tehničkog dijela licence (Annex 3);
 • Identificiranje slučajeva u kojima se efikasna upotreba spektra radiofrekvencija može obezbijediti jedino putem organizacije javnog konkursa za izdavanje odgovarajuće dozvole;
 • Zastupa interese Bosne i Hercegovine u međunarodnim institucijama;
 • Druge funkcije kakve su joj dodijeljene u skladu sa ovim zakonom ili od strane Vijeća ministara.
Nazad Nazad  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional