pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Emitovanje

Vodeći se Zakon o komunikacijama BiH, Agencija u oblasti emitovanja reguliše i podržava razvoj audiovizuelnog sektora u BiH, te štiti kreativne slobode, kulturne i političke razlike, istovremeno štiteći ljudsko dostojanstvo. U okviru svog rada, Agencija je opredjeljena da podržava zaštitu prava na slobodu izražavanja kao fundamentalnog ljudskog prava koje je neophodno za funkcioniranje demokratskih procesa.

 

U oblasti emitovanja,  Agencija:

 • Uspostavlja profesionalne standarde u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, kablovske distribucije i digitalizacije RTV emitovanja;
 • Izdaje dozvole pružaocima medijskih usluga, kablovskim distributerima, kao i dozvole javnim RTV servisima u BiH;
 • Sprječava ilegalno pružanje usluga iz oblasti emitovanja;
 • Vodi i rješava slučajeve u vezi programskih standarda, tehničkih uslova emitovanja, uslova dozvole za kablovsku distribuciju, te pravovremeno djeluje po prigovorima i žalbama, a u saradnji sa relevantnim područjima i odjelima unutar Agencije;
 • Izrađuje propise u oblasti emitovanja, oglašavanja i drugih važećih pravila, kao i ostala  relevantna pravila i propise Agencije;
 • Predstavlja Agenciju u radnim tijelima i projektima u oblasti emitovanja, a po ovlaštenju Generalnog direktora;
 • Priprema studije, prijedloge i istraživanja u smislu uvođenja noviteta u oblasti emitovanja, kablovske distribucije i prelaska na digitalnu TV;
 • Koordinira pitanja emitovanja sa Vijećem ministara BiH i drugim državnim i entitetskim institucijama, u skladu sa ovlaštenjima Generalnog direktora;
 • Koordinira pitanja prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko televizijsko emitovanje sa Vijećem ministara BiH i drugim relevantnim institucijama;
 • U saradnji sa oblašću Radiofrekvencijskog spektra Agencije, određuje načine i uslove korištenja multipleksa za potrebe digitalnog zemaljskog emitovanja, te provodi javni poziv za dodjelu prava na korištenje multipleksa;
 • Izdaje dozvole za digitalno televizijsko emitovanje;
 • U skladu sa relevantnim zakonskim odredbama poduzima razumne mjere u cilju zaštite autorskih prava u oblasti emitovanja i kablovske distribucije;
 • Sarađuje i održava redovne kontakte sa korisnicima dozvola;
 • Obavlja dužnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad javnog RTV sistema BiH i javnih RTV servisa u BiH;
 • Vrši harmonizaciju regulatornog okvira u skladu sa evropskim pravnim instrumentima i standardima, te preporukama Evropske unije u cilju pridruživanja evropskim integracijama;
 • Sarađuje sa Centralnom izbornom komisijom BiH i sprovodi relevantne odredbe Izbornog zakona BiH, kao i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata;
 • Predstavlja Agenciju na odgovarajućim domaćim i međunarodnim nivoima u oblasti emitovanja;
 • Aktivno sarađuje sa međunarodnim organizacijama vezanim za rad oblasti emitovanja, kao što su Evropska komisija, Vijeće Evrope i druge;
 • Analizira događaje koji mogu imati utjecaja na medijsko okruženje i rad Agencije;
 • Promovira medijsku pismenost i radi na podizanju svijesti u javnosti o odgovornom i sigurnom korištenju svih medijskih usluga;
 • Sarađuje sa obrazovnim institucijama i učestvuje u edukativnim aktivnostima i predavanjima u cilju približavanja principa regulacije elektronskih medija, mandata i načina rada Agencije učenicima osnovnih i srednjih škola, te studentima žurnalistike i srodnih studija.

 

Programski standardi i prigovori

Osnovne aktivnosti oblasti emitovanja u vezi sa programskim standardima, prigovorima i regulativom u emitovanju uključuju:

 

 • Obradu i analiziranje prigovora, te procesuiranje slučajeva mogućeg kršenja pravila i propisa u skladu sa utvrđenom podzakonskom procedurom;
 • Vođenje i rješavanje slučajeva u vezi programskih standarda, te pravovremeno djelovanje po prigovorima i žalbama;
 • Pripremu informacija i izvještaja o slučajevima koji se tiču sadržaja programa;
 • Pripremu studija, prijedloga i istraživanja u smislu uvođenja noviteta u oblasti programskih standarda;
 • Aktivnosti na harmonizaciji regulatornog okvira u skladu sa evropskim pravnim instrumentima i standardima, te preporukama EU u cilju pridruživanja evropskim integracijama, a uz uvažavanje ekonomske i društvene realnosti u kojoj se BiH nalazi;
 • Sprovođenje relevantnih odredbi Izbornog zakona BiH, kao i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornim procesima i saradnja sa Centralnom izbornom komisijom BiH.
Nazad Nazad  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional