pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Plan namjene i korištenja

U skladu sa članom 30. i 31. Zakona o komunikacijama BiH, a imajući u vidu opšti značaj i potrebu racionalnog korištenja radiofrekvencijskog spektra kao ograničenog prirodnog resursa i zajedničkog i opšteg dobra zemlje, Regulatorna agencija za komunikacije izradila je “Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini”.

“Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini” rađen je u skladu sa Odlukom Evropske konferencije za poštu i telekomunikacije (CEPT) ECC/DEC(03)05, izvještajem CEPT/ERC/REP 025, u skladu sa Međunarodnim pravilnikom ITU-a – ITU Radio Regulations, kao i svim drugim relevantnim odlukama, izvještajima i preporukama  ITU-a i CEPT-a, najnovijim izmjenama usvojenim na Svjetskoj radio konferenciji WRC-2015, kao i ostalim relevantnim propisima na osnovu kojih se reguliše namjena i korištenje radiofrekvencijskih opsega u Bosni i Hercegovini.

Regulatorna agencija za komunikacije će kontinuirano pratiti izmjene i dopune dokumenata na osnovu kojih je izrađen ovaj Plan te periodično usaglašavati i pripremati prijedloge izmjena i dopuna Plana.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional