pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Nelicencirano korištenje

Radio oprema koja se uvozi i prodaje u Bosni i Hercegovini, kao i ona proizvedena u BiH mora zadovoljavati osnovne zahtjeve u skladu sa Zakonom o komunikacijama BiH. Ovi zahtjevi obuhvataju:

  • Zahtjev o zaštiti zdravlja i sigurnosti korisnika
  • Zahtjev koji se tiče elektromagnetne kompatibilnosti,
  • Zahtjev za efikasnim korištenjem radiofrekvencijskog spektra

Smatra se da svaki uređaj koji je u skladu sa zahtjevima iz pripadajućih usklađenih  standarda Evropske unije, ujedno ispunjava i gore navedene zahtjeve.

Svaki uređaj koji ispunjava osnovne zahtjeve i deklarisan je u skladu s važećim procedurama za procjenu, koje su date u relevantnim evropskim direktivama te posjeduje CE oznaku usklađenosti, može se slobodno uvoziti i prodavati na tržištu BiH.

Pravilom 81/2017 o radioopremi koja se može koristiti bez izdavanja pojedinačnih dozvola u radiokomunikacijama ("Službeni glasnik BiH", broj 4/18) je regulisan način korištenja radio opeme koja ne podliježe izdavanju dozvola od strane Agencije.

Oprema koja nije obuhvaćena navedenim Pravilom 81/2017 podliježe individualnom licenciranju u skladu sa Pravilom o dozvolama 65/2012 (Službeni glasnik BiH 61/12)

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional