pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Obrasci i uputstva

U skladu s Pravilom 64/2012 o podnošenju zahtjeva za dozvole u radiokomunikacijama (SL. Glasnik BiH broj 61/12) Zahtjev za izdavanje dozvole u radio komunikacijama podnosi se na propisanim obrascima uz dokumentaciju navedenu u uputstvu koje se nalazi uz svaki obrazac:

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional