pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Pregled povreda i odgovarajućih kazni koje izriče RAK

Na osnovu člana 46. stav 3.d) Zakona o komunikacijama («Službeni glasnik BiH», br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Regulatorne agencije za komunikacije, na 87. sjednici održanoj 29.12.2016. godine, usvojilo je:

PREGLED

POVREDA I ODGOVARAJUĆIH KAZNI

KOJE IZRIČE REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional