pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Monitoring

Radio frekvencijski spektar je ograničen prirodni resurs i zato je neophodno obezbijediti korištenje na najučinkovitiji način. Regulatorna agencija za komunkacije na osnovu odredbi iz Zakona o komunikacijama izdaje dozvole za korištenje radio spektra. U tom smislu Agencija je i nadležna za kontrolu korištenja radio spektra.

Osnovni zadaci odjela za radio monitoring su:

  • otklanjanje smetnji u radio spektru, bilo na lokalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou, tako da davaoci usluga radiokomunikacija mogu egzistirati jedni pored; drugih sa optimalnim instalacijama i troškovima, što, uopšteno govoreći, pruža ekonomsku korist svakoj nacionalnoj privredi;
  • prikupljanje podataka kao što su: iskorištenost radio spektra, verifikacija rada korisnika u skladu sa tehničkim parametrima dozvole Agencije;
  • detekcija i identifikacija ilegalne upotrebe radio spektra, generisanje i verifikacija frekventnih zapisa za potrebe planiranja i upravljanja radio spektrom.

 

Nazad Nazad  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional