pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Zaštita potrošača – Akcioni plan i obrasci

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE NA LISTU ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM POTROŠAČA U PODRUČJU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

 

Shodno zaključku Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), Agencija pokreće aktivnosti na sačinjavanju liste nevladinih i vladinih organizacija, udruženja građana, advokatskih ureda, građanskih inicijativa i svih drugih organizacija koje se bave pitanjima interesa i zaštite prava potrošača, što uključuje i zaštitu prava korisnika telekomunikacijskih usluga.

Lista organizacija je otvorena, transparentna i bez posebnih obaveza po subjekte koji izraze želju da se nađu na njoj. Lista organizacija će biti javna i nalazit će se na web stranici RAK-a.

Sve organizacije koje se nađu na listi RAK-u u svakom trenutku mogu dostavljati svoje informacije, zapažanja i sugestije u pogledu problematike s kojom se susreću u zaštiti prava korisnika telekomunikacijskih usluga. To se posebno odnosi na uočene sistemske propuste, neuređena pitanja, nefer, zlonamjernu ili pogrešnu praksu operatora, zloupotrebe usluga i slično, a sve u cilju eventualne korekcije propisa Agencije radi bolje zaštite korisnika telekomunikacijskih usluga.

Da biste se našli na listi, dovoljno je da popunite obrazac i dostavite kopiju izvoda iz sudskog registra ili kopiju rješenja nadležnog organa kako bi se mogla utvrditi djelatnost vaše organizacije.

Kontakt adrese elektronske pošte organizacija koje se nađu na listi koristit će se za dostavu dokumenata RAK-a u javnim konsultacijama, vijesti i informacija, kao i za međusobno razmatranje određenih pitanja na koja ukažu organizacije sa liste.

S poštovanjem,

Regulatorna agencija za komunikacije

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional